Grootte lettertype

  • A  A  A  

Nieuwjaarstreffen 10 januari 2018

13 januari 2018
Nieuwjaarstreffen 10 januari 2018

Verslag Nieuwjaarstreffen 10 januari 2018.

De KBO-leden hebben zich weer van hun beste kant laten zien en waren in grote getalen op de uitnodiging van het bestuur, om een Nieuwjaarstreffen te organiseren, afgekomen. In de foyer van de Haandert was geen stoel meer onbezet. We werden welkom geheten door het voltallige bestuur met een welgemeende handdruk of een knuffel waarna ieder zijn plaats zocht aan een leuk gedekte tafel met een brandend kaarsje. Om klokslag 14.00 uur nam de voorzitter de microfoon ter hand om de middag te openen, maar dat was nog niet zo eenvoudig, tot drie keer toe moest hij om stilte vragen. Hierna kon hij aan zijn openingswoordje beginnen. Allereerst wenste hij de aanwezigen een goed-, gezond- en gelukkig Nieuwjaar. Tevens liet hij overduidelijk weten zeer blij te zijn met de enorme opkomst van deze dag, ook zijn medebestuursleden zal dit weer een boost (zetje/duw) geven om er het komende jaar weer de schouders onder te zetten bij het organiseren van de diverse activiteiten.” We willen het onze leden van het KBO-legioen weer naar hun zin maken en plezierige uitjes bezorgen”, aldus de voorzitter. Het werd tijd voor een gratis welkomst kopje koffie/thee. De voorzitter wenste ieder een gezellige en ontspannen middag waarna hij de microfoon gaf aan de spreekstalmeester van het “Smartlappenkoor Schoën Luuj” die de muzikale omlijsting voor deze middag voor hun rekening namen. Onder de mooie klanken van koor, die vaak door het vele onderlinge vertellen verloren gingen, werden de heerlijkste hapjes geserveerd. Warme en koude hapjes en daarnaast werden ons bij binnenkomst ook nog eens twee consumptie munten verstrekt die de dorst van al het gesnater moest doen vergeten. Onder de pauze was het dan ook een stormloop naar de bar waar Anjo en Armand meer als de handjes vol hadden om iedereen van een Nieuwjaarsdrankje te voorzien. Rond de klok van half vijf nam wederom de voorzitter de microfoon ter hand om een dankwoordje te richten aan eenieder die deze gezellige middag hadden verdiend! Hij dankte alle leden van het koor voor hun geweldige inzet deze middag en sprak de wens uit hun nog eens terug te zien, in de loop der jaren! Ook de uitbaters van de Haandert werden bedankt voor de geweldige verzorging van onze leden! Ook de mensen achter de schermen werden in het dankwoordje niet vergeten! Maar zijn welgemeende dank ging toch in hoofdzaak uit naar de leden die in zo grote getalen aanwezig waren en de voorzitter hoopte dat straks, met de nieuwe activiteiten die weer worden georganiseerd, ook weer zo’n grote opkomst zal zijn bij onze KBO H. Hart. Nadat hij het koor nog eens gevraagd had voor een mooi slotlied voor de hele groep te zingen werd deze middag besloten met de uitgesproken wens: wel thuis! 

Verslag van Hub Pijls.      

Verslag nieuwjaarstreffen KBO 10 januari 2018

Als nieuwkomer en waarschijnlijk jongste lid (55 jaar) mocht ik vandaag het nieuwjaarstreffen  van het KBO in Tegelen bijwonen.Even wennen aan het leeftijdsverschil, maar dat was waarschijnlijk wederzijds, doch het ijs was snel gebroken omdat voorzitter Nico Wijers mij introduceerde bij vrienden van hem. Dat  was gezellig en na het gratis kopje koffie was het optreden van het smartlappenkoor uit Venlo. Gezellige  meezingers van (vóór) mijn jeugd en leuke gesprekken met andere KBO’ers maakte het een gezellige middag Tijdens de pauze, enkele gratis hapjes en glaasjes fris zodat het treffen compleet en zeer geslaagd was. Er werd zelfs nog gedanst! Complimenten aan het Bestuur en vrijwilligers om het treffen voor te bereiden en er een feestje van te maken, samen met het smartlappenkoor en uitbaters van ‘de Haandert’.

Wens eenieder een gezond en gelukkig 2018,

Met vriendelijke groet,

Leon Josten