Grootte lettertype

  • A  A  A  

Klein Zwitserland en Jeu de Boules

10 mei 2018
Klein Zwitserland en Jeu de Boules

Wegens omstandigheden in de speeltuin Klein Zwitserland gaat het golfen niet door, wel op een later tijdstip (sept/okt). Ook Jeu de Boules gaat niet door.