Grootte lettertype

  • A  A  A  

Wandelen in het ‘Leudal” in Haelen op 16 oktober 2018.

13 november 2018
Wandelen in het ‘Leudal” in Haelen op 16 oktober 2018.

Wandelen in het ‘Leudal” in Haelen op 16 oktober 2018.
Het was stralend weer met een zomerse temperatuur waar we met 36 deelnemers met onze ‘vaste’ gids, dhr. Leo Koster, aan de wandeling begonnen. Op de vraag wie van deze wandeling een verslag wilde maken stak direct ‘niemand’ een vinger op, zodat ik me maar (weer) opofferde. Haelen is een kerkdorp dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal, die zich uitstrekt van Roermond tot Weert en telt 16 dorpen. Bij vertrek liet Leo ons nog een opgezette bever zien. De bever is onder andere bij de Leubeek uitgezet en dit gebeurt met een kooi waarin de bevers zich een weg naar buiten moeten knagen. Dit was onderweg goed te zien aan het knagen aan bomen. Bevers maken door hun vakwerk waterkundige bouwsels waar de mens niet zo blij mee is. Er komen dammen waar die echt niet gewenst zijn. Ook liet hij nog een vliegend hert zien. Dit is de grootste in Nederland voorkomende kever. Hij, het mannetje, kan van achterpoot tot en met de scharen zo’n 8 cm lang worden. Bij het begin was er een soort van iglo, maar dan van rijshout. Dit werd vanuit de grond zó geleid, dat het hout een hut gaat vormen. Rijshout werd in vroegere eeuwen gebruikt als verdedigingswerk. Het opwerpen van ‘schansen’. Zich verschansen, verbergen achter de houten wal. Onderweg vertelde de gids honderduit en droeg enkele gedichten voor, die zeer werden gewaardeerd. Op een gegeven moment had hij een groot eikenblad half verkleurd en een helemaal rood gekleurd in de handen. Het grote blad was aan het verkleuren. Oorspronkelijk is dit groen, maar tegen de herfst gaat de boom zich ‘winterklaar’ maken en trekt de sappen uit de bladeren. Dan komen de kleuren, die het blad al in zich heeft, tevoorschijn. Bij de diverse ‘stops’ stelde hij een vraag over bloemen, planten, enz. Van het gevonden woord moest de eerste letter genoteerd worden voor de oplossing. De hoofdprijs was ‘de eeuwige roem’. Zo werden er 8 vragen gesteld. Al lopende vertelde Leo mij, dat hij eigenlijk nog naar de ‘litsberg’ had willen gaan, maar de groep was hiervoor te groot. Deze ‘berg’ was vroeger een glooiende afdaling van geel zand waar je van kon ‘aflitsen’. Nu gaat hij steil naar beneden en is afgesloten omdat dit te gevaarlijk is. Wat wil nu het geval zijn? De oplossing van de gevonden letters, nadat de groep al het stuk woord ‘berg’ had uitgevogeld en Anny Oijen toen zei ‘lits’, was dus de ‘litsberg’. Wij, Anny en ik, zijn vroeger, toen onze kinderen nog klein waren, hier vaak met z’n allen geweest. Via de Zelsterbeek, die sterk meandert, en de Zelsterhoeve gingen we terug naar de parkeerplaats en van daaruit naar “St. Elisabethshof” voor koffie en vlaai. Leo Koster wil volgend jaar weer met ons gaan wandelen. Suggesties van de wandelaars zijn welkom. Wanneer iemand het verslag niet goed vindt, mag hij/zij dat het volgend jaar voor zijn/haar rekening nemen.
Lei Oijen.