Grootte lettertype

  • A  A  A  

60 km. Fietsen

60 km. Fietsen

Henny en Cor hebben toch weer een mooie fietstocht uitgezet,

waarvan twee dagen lang , door de deelnemers werd genoten.