Grootte lettertype

  • A  A  A  

Beste vrijwilligers

Beste vrijwilligers

Beste vrijwilligers,

Bij de geboorte van Jezus is God zelf onze geschiedenis binnengetreden.
Nog steeds daalt Gods goedheid en menslievendheid op ons neer.
Hoe vaak voelen we niet een beschermende hand van Hem
over je leven om je leven veilig te stellen.

Vriendschap en liefde van hem om je hart te verwarmen.

Vrolijkheid van hem om je tegenslagen te overwinnen.

Vreugde van Hem om je innerlijk blijmoedigheid en opgetogenheid te schenken.

Lieve mensen, in deze moeilijke tijden moeten we niet vergeten dat God is mens
geworden, opdat wij echt mens kunnen worden,
om Gods goedheid en menslievendheid
zichtbaar te maken in ons leven.

Dit is de tijd om van de kleine dingen te genieten en innerlijke rust,
om stil te staan bij de mooie momenten.
Laat de waarheid van het kindje Jezus ons innerlijk zuiveren en
kracht schenken om te getuigen.

“Eer aan God in de hemel, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil “.

Het is niet mogelijk om dit jaar een vrijwilligers middag te organiseren.
Ondanks de moeilijkheden van de tijd, wensen wij u
een hoopvolle Advent, een vreugdevol Kerstfeest
en een Gezond en Vredig Nieuwjaar.

Pastoor Anu Antony,
en het kerkbestuur.