Grootte lettertype

  • A  A  A  

Bridgen wie wil dit niet

Bridgen wie wil dit niet

Er is een verzoek binnengekomen van een van onze leden of er misschien animo is om te bridgen. Degene die interesse heeft kan zich aanmelden bij Ger Gerards – Henri Hermansstraat 19 Tegelen. Als er genoeg aanmeldingen binnen komen zullen we met de desbetreffende leden afstemmen hoe wij e.e.a. invulling kunnen geven.
Aanmelden kan via tel. 3736446 of via de mail gh.gerards@home.nl

Groetjes van het bestuur.