Grootte lettertype

  • A  A  A  

Tegelse Tafeltennis Club (TTC) Zoekt 50 + ers

Tegelse Tafeltennis Club (TTC) Zoekt 50 + ers

TTC is een sportvereniging met een ca. 85 stabiel ledenbestand, die uiteraard als doel heeft de leden tafeltennis te laten beoefenen. Dit gebeurt o.a. in competitieverband met daarbij behorende trainingen door ervaren gediplomeerde trainers. Daarnaast hebben wij ook een grote groep leden die op recreatieve manier hun sport bedrijven. D.w.z. zonder structurele verplichtingen en waarbij sociale contacten ook een grote rol spelen. We spelen in de nieuwe sportzaal aan de Hoogstraat, die voorzien is van een eigen kantine die ook wordt geëxploreerd door eigen leden.

Net zoals vele andere (sport-)verenigingen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe leden om ons ledenbestand op peil te houden. Tot nu toe hebben wij ons voornamelijk geconcentreerd op aanwas van onderuit via jeugdleden. In de praktijk blijkt echter dat tafeltennis een sport is die men tot op hoge leeftijd kan beoefenen. Wij hebben nu al een ruim aantal leden van boven de 50 jaar; de oudsten gaan zelfs over de 80 jaar en zijn daarbij nog zeer actief. Dat zien wij ook bij een aantal collega tafeltennisverenigingen. Vandaar dat wij onze voelhorens ook wat meer willen uitsteken naar een oudere doelgroep. Niet in de laatste plaats omdat het een uitstekend middel is om lichamelijk fit te blijven.

Contact zoeken met een organisatie als KBO als H.Hart lijkt ons een uitstekende manier om daar werk van te maken. De vraag is of jullie als organisatie denken dat hier interesse voor is. Eventueel zouden wij een zg. tafeltennis-clinic kunnen organiseren. Dit houdt in dat we jullie geïnteresseerde leden uitnodigingen om op een afgesproken tijdstip eens een balletje te komen slaan onder begeleiding van enkele ervaren TTC-leden. Uiteraard zijn geïnteresseerden altijd al welkom op dinsdagavonden. Mocht er voldoende belangstelling bestaan, kunnen we dit nog altijd gaan uitbouwen naar spelen overdag, als met name pensionado’s, meer tijd hebben .   Voor verdere vragen en /of  aanmeldingen  contact opnemen met de heer Leo Hauser .

Met vriendelijke groet,

Leo Hauser

leo.hauser@home.nl

06-54777279