Grootte lettertype

  • A  A  A  

Over ons

De voorbije 54 jaren van KBO Heilig Hart te Tegelen.

Lange tijd werd de contributie bij de leden wekelijks aan huis opgehaald. Er waren toen zo’n 40 leden, maar geleidelijk aan groeide dit aantal uit naar de 100. Het bedrag wat werd opgehaald loog er niet om, n.l. 10 cent per lid. Dit is toch ruim 5 gulden per jaar. Deze wekelijkse ‘rondgang’ zorgde er wel voor dat de contacten met de leden ‘levendig’ bleven.

De eerste bestuursvergaderingen werden gehouden in een bovenzaaltje van een intussen afgebroken gebouw naast ‘De Haandert’. Hier staat nu een Moskee staat. De heren Geybels, Dambacher en Hanssen vormden toen het bestuur.

De meeste activiteiten werden echter in “Het Heibloempje” gehouden. Hier kon men – tegen geredu-ceerde prijzen – koffie, fris en een biertje drinken. Het waren steeds gezellige ontmoetingen. In die tijd heeft onze afdeling een aardig bedrag bijeengesprokkeld. Hiervan plukken we nu nog de vruchten en kunnen we het 50-jarig jubileum ruim opzetten.

In 1981 werd door dokter Kint een cursus gegeven “Gezond oud zijn” die uit 5 lessen bestond. Hierin kwam ook ‘Discriminatie van ouderen’ aan de orde. Ouderen krijgen geen bestuursfunctie meer, seks mag niet meer en gebouwen worden niet aangepast. Door allerlei gebreken is men niet zo vlot meer als vroeger. Door gebreken niet door ziektes. Deze zijn: ontkalking van de beenderen, slijten van gewrichten (slag)aderverkalking. Wat hiertegen te doen: verstandig eten en voldoende beweging en zich niet schamen voor het gebruik van een wandelstok. Was vroeger zelf sjiek. Dokter Kint hoopt dat die tijd terugkomt. Moeheid bij bewegen is normaal, pijn = etalageziekte. Je eigen tempo en niet méér vragen dan kan. Ook het medicijngebruik werd behandeld. Bij het gebruik hiervan

moet men letten op ‘het hoe en hoe vaak’ te gebruiken. Neem geen medicijn van anderen over, kan fout aflopen. Slaapmiddelen alléén op recept. Dit is een kleine greep uit de lessen. Wat toen gold, geldt nu ook nog!

Ook een belangrijk punt voor de leden was de sinterklaas surprise. Wanneer men verhinderd was deze af te halen, werd deze aan huis bezorgd. In het begin waren hiervoor 6 auto’s nodig om alles bij de leden te krijgen. Wel kwam het voor dat men ‘geen zin’ om de surprise op te halen. Het toenmalige bestuur was bang, wanneer de surprise niet werd nagebracht, leden te verliezen. De laatste jaren werd alleen nog bezorgd bij zieke leden, die zich hiervoor hadden opgegeven.

Toen Willy Konings voorzitter was en Jo Wilbers vicevoorzitter, werd Willy ziek en wilde stoppen als voorzitter. Hij vroeg Jo of hij iemand wist die het roer wilde overnemen. Jo wist iemand die bij de Boereraod lange tijd van alles en nog wat organiseerde, n.l. Nico Wijers. Hij was gepensioneerd, maar toch nog jong (57 jaar). Intussen is Nico al vanaf 1999 voorzitter van onze afdeling. Het bestuur bestond toen uit 13 leden, maar werd geleidelijk aan teruggebracht naar 7 leden.

De Paas- en Kerstvieringen werden vroeger voorafgegaan door een H. Mis in de H. Hartkerk, waarna het vervolg in ‘De Haandert’ plaatsvond. Nu is er een ‘Lentemiddag’ met allerlei spelen en de ‘Kerst-viering’ met eerst een overdenking en daarna optreden van o.a. Stef en Annelies, de Hofzangers en Kerstverhalen van Jo Wilbers in dialect.

Ook worden er fietstochten georganiseerd, waarbij haast iedereen ‘plakmateriaal’ bij zich heeft. Nu zijn de meeste deelnemers ‘gemotoriseerd’ met een e-bike. De fietstochten zijn gesplitst in die van 30-35 km en rond de 60 km. Voor de tocht van 60 km wordt er wel verwacht dat men een ‘gedreven’ fietser is en de afstand moeiteloos aankan.

De leden zijn blij met de diversiteit van activiteiten: zoals genoemd het fietsen, maar ook boccio bij de Italianen aan de Streekweg, beugelen bij de ‘Kuiters’, golfen in ‘Speelpark Klein Zwitserland’. Per jaar wordt er 4x gekiend, waarbij echter – helaas – het aantal deelnemers terugloopt. In het jubileum-jaar worden de geldprijzen vervangen door ‘echte’ prijzen.