Grootte lettertype

  • A  A  A  

Stadspas Venlo

Stadspas Venlo

Stadpas Venlo

 

De stadspas Venlo is te gebruiken voor de Mantelzorgwaardering en de Participatieregeling Minima.

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina mantelzorg.

 

Wat is de Stadspas Venlo?

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Met de pas heeft u per jaar een tegoed van €100,-.

Op de website stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling.

Op diezelfde website kunt u, na het activeren van de pas, inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft. Het saldo dat op 31 december 2020 nog op de pas staat vervalt automatisch. U moet het nieuwe tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft. De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo 2020.

 

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen. U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen). Uw inkomen is al twee maanden lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie. Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.

 

Aanvragen

Een aanvraag voor 2020 is niet meer mogelijk. Sinds 1 november kunt u alleen een stadspas aanvragen voor 2021. Aanvragen van de pas doet u met uw DigiD via het online aanvraagformulier op deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft.

We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt (Pw / Ioaw / Ioaz / Bbz). U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.

Kopie salarisstrook

Kopie uitkeringsspecificatie

Kopie pensioenoverzicht

Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u een Stadspas krijgt.

Als u een Stadspas krijgt, ontvangt u die drie weken nadat u het besluit heeft ontvangen.