Grootte lettertype

  • A  A  A  

Goed geschoten

Goed geschoten

Een leuke dag bij de schutterij.

Goed verzorgd met een  lekker hapje.

Helaas ook met een bittere mededeling.

Maar hoofdzakelijk met een lekker zonnetje,

En met Monica Kriegers als blijde Winnaar.